راهنمای دانشجویان حسابداری ومدیریت

مقالات قوانین استانداردهاوتازه های حسابداری و مدیریت

نمونه سوال

3 ـ تراز آزمايشي مؤسسه پيمان پس از انجام ثبتهاي اصلاحي در پايان سال 1381 بصورت زير در دست است:

 

مؤسسه پيمان

تراز آزمايشي (اصلاح شده)

در تاريخ 29/12/1381

نام حساب

مانده بدهكار

مانده بستانكار

صندوق

حسابهاي دريافتني

پيش پرداخت بيمه

زمين

ساختمان

استهلاك انباشته ساختمان

وسايل نقليه

استهلاك انباشته وسايل نقليه

اسناد دريافتني كوتاه مدت

حسابهاي پرداختني

پيش دريافت

اسناد پرداختني

وام پرداختني بلند مدت

سرمايه

برداشت

درآمد ارائه خدمات

هزينه حقوق

هزينه تعميرات

هزينه آب و برق

هزينه استهلاك ساختمان

هزينه اجاره

49860000

5698000

1200000

56000000

45600000

 

35600000

 

50000000

 

 

 

 

 

50000000

 

2550000

14000000

19800000

45000000

38000000

 

 

 

 

 

21000000

 

6800000

 

9800000

6500000

80000000

70000000

122000000

 

97208000

 

جمع

413308000

413308000

 

مطلوبست:

الف) افتتاح حسابها در دفتر كل به شكل حساب T .

ب) ثبتهاي مربوط به بستن حسابها در دفتر روزنامه و انتقال آنها از دفتر روزنامه به دفتر كل.

ج) تهيه تراز آزمايشي اختتاميه.

د) تهيه صورت سود و زيان براي سال منتهي به 29/12/81 .

هـ ) تهيه ترازنامه طبقه بندي شده در تاريخ  29/12/81 .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:16  توسط کمال باقرزاده هوشمندی  |